เว็บไซต์สำหรับคนรักการปลูกผัก เพาะเห็ด เกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้ต่างๆ ท่านสามารถเพาะปลูก เพื่อสร้างรายได้ หรือ เก็บไว้รับประทานหรือเพื่อความสวยงาม

การปลูกผักกาดหัวไชเท้า

การเพาะปลูก การปลูกผักกาดหัวไชเท้า
ผักกาดหัวเป็นพืชผักอายุปีเดียวที่ปลูกกันไว้เพื่อบริโภคส่วนของรากที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า “หัวผักกาด” อาจจะเป็นสีแดงหรือสีขาวก็ได้ คุณภาพของหัวผักกาดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ การปลูก การปฎิบัติดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ถ้าหากปล่อยให้อายุแก่หรือเลยระยะเวลาเก็บเกี่ยวแล้วรากจะขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อสะสมอาการสำหรับสร้างดอก และติดเมล็ด เนื้อจะเริ่มฟ่าม มีเส้นใยมากขึ้น

ผักกาดหัว มีชื่ออื่น ๆ อีกเช่น ผักขี้หูด ผักกาดจีน ไช้โป๊ว หรือไช้เท้า เป็นต้น สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ซึ่งมีความชื้นในดินสูงพอควร และได้รับแสงแดดตลอดวัน มีพีเอชประมาณ 5.5-7.0 และอุณหภูมิประมาณ 18.5-24 องศาเซลเซียส สามารถปลูกได้ผลดีที่สุด ในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม เป็นที่นิยมปลูกกันมากทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่นแถบจังหวัดราชบุรี เพชรบุรีและกาญจนบุรี

ผักกาดหัวนิยมปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารทั้งรับประทานสดหรือดองเค็ม (ไช้โป๊ว) เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงพอควร คือ ในปริมาณ 100 กรัม จะให้โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรท 3.6 กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม, วิตามิน เอ 10 ไอ.ยู รวมทั้งพลังงาน 17 แคลลอรี่ นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารอื่น ๆ รวมอยู่อีกมากพันธุ์ที่ใช้ปลูก

ผักกาดหัวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. กลุ่มยุโรป ซึ่งเรียกกันว่า แรดิช ซึ่งส่วนของรากมีขนาดเล็กมาก ผิวสีแดงเข้ม ดำ หรือน้ำเงิน เนื้อภายในอาจเป็นสีขาว หรือสีแดง มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 18-25 วัน นิยมปลูกและบริโภคเป็นผักสลัดในแถบทวีปยุโรป และอเมริกา2. กลุ่มอาเซีย เรียกกันว่า ผักกาดหัว ส่วนของรากที่ขยายใหญ่หรือหัวมีขนาดใหญ่ รูปทรงแตกต่างกันไป เช่น ทรงกลม, กระบอกกรวยยาว และยาวธรรมดา ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ผิวของรากอาจเป็นสีขาวหรือสีแดงแต่เนื้อภายในสีขาว มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวกว่ากลุ่มแรกคือพันธุ์เบาประมาณ 42-45 วัน และพันธุ์หนักประมาณ 60-65 วัน สามารถแยกออกได้เป็น 2 พวกคือ

2.1 พันธุ์แบบญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะขอบใบหยักลึกเข้าไปตลอดใบ จะถี่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หนัก หรือปานกลาง

2.2 พันธุ์แบบจีน มีลักษณะขอบใบเรียบ ไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เบา

พันธุ์ที่นิยมปลูกในบ้านเรานั้น เป็นพันธุ์กลุ่มเอเชียทั้ง 2 พวกดังกล่าว เช่น

ก. พันธุ์แม่โจ้ 1 (OW-1) มีลักษณะรูปทรงของหัวแบบทรงกรวยยาว ผิวเปลือกและเนื้อในสีขาว ยาวประมาณ 20-22 ซม. รสชาติไม่เผ็ดนัก ใบและขอบใบเรียบ ไม่มีหยัก หรือมีน้อย ไม่มีขนหรือหนามดอกสีขาว เป็นพันธุ์เบามีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 42 วัน หลังจากหยอดเมล็ด

ข. พันธุ์ เค.ย.- วัน ลักษณะรูปทรงของหัวแบบทรงกรวยยาว ผิวเปลือกและเนื้อในสีขาวเช่นกัน ยาวประมาณ 20.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.5 ซม. และน้ำหนักต่อหัวโดยเฉลี่ยประมาณ 225 กรัม ใบเรียบไม่มีขน หรือหนาม ขอบใบเรียบและมีหยักเล็กน้อยบริเวณโคนก้านใบ ดอกสีขาว เหมาะสำหรับรับประทานสดมากกว่าดองเค็ม เป็นพันธุ์เบา มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 45-48 วัน หลังจากหยอดเมล็ด

ค. พันธุ์เอฟเวอเรส ไฮบริด มีขนาดของหัวโตสม่ำเสมอ ยาวประมาณ 30 – 35 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 – 7 ซม. ลักษณะใบเรียบ ไม่มีขน เป็นพันธุ์ปานกลาง มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 50 วัน หลังจากหยอดเมล็ด เป็นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นการปลูก

การเตรียมแปลง เนื่องจากผักกาดหัวเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ควรขุดดินให้ลึกตั้งแต่ 10-12 นิ้วขึ้นไป และตากดินทิ้งไว้ 7-10 วันก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 1,500-2,000 กก.ต่อไร่ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินกรณีดินเป็นกรด ควรใส่ปูนเพื่อปรับระดับพีเอชของดินให้พอเหมาะกับผักกาดหัว จากนั้นจึงยกแปลงกว้างประมาณ 1 – 1.5 เมตร ยาวแล้วแต่พื้นที่ และความสะดวกในการปฎิบัติงาน ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราส่วนที่แนะนำ พรวนดินหรือย่อยดินชั้นผิวหน้า เพื่อกลบปุ๋ยรองพื้นและให้ดินผิวหน้ามีขนาดเล็กการปลูก นิยมปลูก 2 แบบ

1. โรยเป็นแถว โดยการเจาะร่องตามความยาวของแปลง จำนวน 3 แถวต่อแปลง ระยะห่างเท่ากับ 30 – 45 ซม. ลึกประมาณ 1 – 1.2 ซม. โรยเมล็ดตามร่อง กลบด้วยขี้เถ้าแกลบ หรือดินผสมที่ละเอียดคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งรดน้ำให้ชุ่ม

2. หยอดหลุม โดยการเจาะหลุมปลูกระยะห่างระหว่างต้น 20 – 30 ซม. และระหว่างแถว 30 – 45 ซม. จำนวน 3 แถวต่อแปลง หยอดเมล็ด 3 – 5 เมล็ดต่อหลุม กลบด้วยขี้เถ้าแกลบ หรือดินผสมละเอียด คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม

การปฎบัติดูแลรักษา

1. การให้น้ำ ควรให้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อความต้องการ ถ้าขาดน้ำจะทำให้ได้ขนาดและคุณภาพของหัวผักกาดเลวลง

2. การถอนแยก หลังจากปลูกได้ 7 – 10 วันหรือต้นกล้าเริ่มงอกมีใบจริง 2 – 3 ใบ ควรถอนแยกบ้างโดยถอนต้นที่อ่อนแอเป็นโรคหรือถูกแมลงทำลายทั้ง กรณีปลูกแบบโรยเป็นแถว ควรถอนแยกและจัดระยะห่างระหว่างต้น 20 – 30 ซม. ส่วนการปลูกแบบหยอดหลุมควรถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

3. การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่แนะนำให้ใช้กับผักกาดหัวนั้น นอกจากจะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 1,500 – 2,000 กก.ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ก่อนปลูกปริมาณครึ่งหนึ่ง ครั้งที่สองเมื่อผักกาดหัวมีอายุ 20 – 25 วันหลังปลูก และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟท (21-0-0) อัตรา 10 – 15 กก./ไร่ หลังปลูก 7 – 10 วัน โดยโรยข้างแถว และพรวนดินกลบลงไป

4. การพรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรกระทำพร้อม ๆ กับการใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวคือ หลังปลูก 7 – 10 และ 20 – 25 วัน หลังปลูก ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะถ้ารากกระทบกระเทือนมากเกินไป จะทำให้ผักกาดไม่ลงหัว

5. การป้องกันกำจัดโรค และแมลงโรคที่สำคัญของผักกาดหัว ได้แก่ก. โรคโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา 3-4 ชนิด มักระบาดใยแปลงเพาะที่ต้นกล้าขึ้นแน่น แสงแดดส่งไม่ถึงโดยต้นกล้าจะแสดงอาการหักที่โคนต้น และเหี่ยวแห้งตายในเวลาต่อมา บริเวณที่เป็นโรคจะขยายออกเป็นวงกลม ต่อมาจะไม่มีกล้าเหลือบริเวณนั้นเลย เมื่อตรวจดูใกล้ ๆ จะพบว่าโดนต้นมีแผลสีน้ำตาลดำ

การป้องกันกำจัด โดยอย่างหว่านกล้าผักแน่นเกินไป หรือควรมีการถอนแยก จัดระยะต้นกล้าให้ห่างพอเหมาะ หากใช้สารเคมีควรใช้

- พีซีเอ็นบี อัตรา 10 – 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงบนดิน ทุก 7 วัน

- คอปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์ อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือราดทุก 7 วัน

- พีวีเคอร์ อัตรา 10 – 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 5-7 วันข. โรคเน่าเละ มีแบคทีเรียเป็นเชื้อสาเหตุ โดยจะแสดงอาการเป็นจุดฉ่ำน้ำ และเน่าอย่างรวดเร็วทำให้เนื้อเยื่อเปื่อยและเป็นน้ำภายใน 2-3 ผักกาดหัวจะเน่ายุบหายไปทั้งต้นหรือหัวโดยอาการเน่าเริ่มจากโคนก้านใบ หรือกลางลำต้นอ่อน ซึ่งเข้าทางบาดแผลที่หนอนหรือแมลงทำลายไว้ก่อนแล้ว

การป้องกันกำจัด ระมัดระวังในการเข้าปฏิบัติงานอย่าให้ต้นผักกาดหัวเกิดบาดแผล หรือใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงพ่นไล่แมลง ถ้าเกิดแล้ว ควรใช้สารเคมีพวกยาปฎิชีวนะ เช่น อะกริมัยซิน อัตรา 10 – 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วันค. โรคเน่าดำ สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดยแสดงอาการขอบใบแห้งเข้าไปเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมชี้ไปที่เส้นกลางใบ อาการใบแห้งนี้จะลุกลามเข้าไปถึงเส้นกลางใบ และส่วนอื่น ๆ จะสังเกตเห็นเส้นใบสีดำชัดเจน ใบเหลืองและแห้งตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคนี้ใช้พันธุ์ต้านทานปลูกพืชหมุนเวียนหรือใช้สารเคมีพวกปฎิชีวนะ เช่น อะกริมัยซิน อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วันแมลงที่สำคัญของผักกาดหัว ได้แก่ก. เพลี้ยอ่อน ลักษณะลำตัวเล็กมาก ขนาดเล็กกว่า 2 มม. สีเขียวทึบ ทำลายผักกาดหัวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดหรือใบอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลายแคระแกรนผิดปกติ นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคที่เกิดจากเชื้อโวรัสหลายชนิด

การป้องกันกำจัด โดยการปลูกพืชหมุนเวียนและทำลายวัชพืชในบริเวณแปลงปลูกผักกาดหัว และแปลงข้างเคียงเพื่อเป็นการทำลายพืชอาศัย รวมทั้งการใช้สารเคมีพวก เมทามิโดฟอส และเมวินฟอส อัตรา 20 – 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วันข. หนอนใยผัก ลักษณะขนาดลำตัวเล็กประมาณ 1 ซม. สีเขียวอ่อน เท่าอ่อน หรือเขียวปนเหลือง มองเห็นค่อนข้างยาก หัว-ท้ายแหลม เมื่อถูกลำตัวจะดิ้นอย่างแรง และทิ้งตัวลงดิน โดยการสร้างใย ทำลายผักกาดหัวโดยการกัดกินผิวใบด้านล่างจนเป็นรูพรุน โดยเฉพาะใบส่วนยอดที่กำลังเจริญ ระบาดมากช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน

การป้องกันกำจัด ทำลายต้นผักกาดหัวทันทีหลังการเก็บเกี่ยว และวัชพืชบริเวณข้างเคียงเพื่อมิให้เป็นที่ขยายพันธุ์ หรือใช้สารฆ่าแมลงประเภทจุลินทรีย์ เช่น ทรูริไฮด์, อโดรน่า เป็นต้น อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน หรือใช้สารเคมีพวกเพอร์เมทริน อัตรา 20 ซีซี หรือเมทามิโดฟอส อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วันค. ด้วงหมัดผัก ที่พบมี 2 ชนิด คือชนิดลาย ซึ่งมีแถบสีน้ำตาลอ่อนพาด 2 แถว ประมาณ 80% อีกชนิดหนึ่งคือชนิดสีน้ำเงินเข้ม ลำตัวมีขนาดเล็กสีขาวใส โตเต็มที่ยาวประมาณ 0.5 ซม. ตัวแก่เป็นแมลงปีกแข็ง เวลาถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดไปได้ไกลโดยอาศัยโคนขาหลังที่ใหญ่จะทำลายผักกาดหัวโดยตัวแก่ชอบกัดกินใบจนพรุน ตัวอ่อนชอบกัดกินซากพืช ระบาดมากบริเวณที่ปลูกซ้ำที่เดิมโดยเฉพาะฤดูฝน

การป้องกันกำจัด โดยการไถตากดินในฤดูแล้ง กำจัดวัชพืชในบริเวณแปลงปลูกผักกาดหัว และปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยทำลายตัวอ่อน, ดักแด้ และตัดชีพจักร นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารเคมี พวกเมทามิโดฟอส 20 ซีซี, ดีดีวีพี 30 ซีซี และออร์ซีน 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วันการเก็บเกี่ยว

ควรเก็บเกี่ยวทันที เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพันธุ์ และสภาพแวดล้อม การปล่อยให้ผักกาดหัวแก่เกินอายุการเก็บเกี่ยวจะทำให้คุณภาพลดลง คือเนื้อฟ่าม เหนียว ไม่กรอบ รสไม่ดี และน้ำหนักลดลงมาก โดยเฉพาะพวกพันธุ์เบา

ประโยชน์ของ การปลูกผักกาดหัวไชเท้าราก : รสชุ่ม เย็น ละลายเสมหะ แก้พิษ ท้องอืดแน่นเนื่องจากกินมากเกิน เสมหะมากไม่มีเสียง อาเจียนเป็นเลือด กระอักเลือด กระหายน้ำ บิด และปวดหัวข้างเดียว รากทำให้สุก ใช้เป็นยาระบาย สมานลำไส้ บำรุงม้าม ขับเสมหะ เรียกน้ำลาย แก้คันและบำรุงเลือด
เมล็ด : รสเผ็ด ชุ่ม เย็น เมล็ดคั่วแล้วมีรสเผ็ด ชุ่ม สุขุม ใช้เป็นยาระบาย ระงับอาการหอบ ช่วยย่อยอาหาร ขับเสมหะ แก้ไอหอบมีเสมหะมาก ท้องอืดแน่น บิด และแก้บวม
ใบหรือทั้งต้น : รสเผ็ด ขม สุขุม ทำให้เจริญอาหาร แก้ท้องเฟ้อเรอเปรี้ยว ท้องอืดแน่น อาหารไม่ย่อย บิด ท้องร่วง เจ็บคอ ต่อมน้ำนมบวม และน้ำนมคั่ง
ใบสด : คั้นเอาน้ำทา แก้ผิวหนังเป็นผื่นคันมีน้ำเหลือง

วิธีการเพาะปลูกผักสวนครัวและผลไม้

การปลูกกระเทียม /
การปลูกกระเทียม
การปลูกกวางตุ้ง /
การปลูกกวางตุ้ง
การปลูกกะหล่ำปลี /
การปลูกกะหล่ำปลี
การปลูกกะเพรา /
การปลูกกะเพรา
การปลูกขิง /
การปลูกขิง
การปลูกข่า /
การปลูกข่า
การปลูกข้าวโพด /
การปลูกข้าวโพด
การปลูกคะน้า /
การปลูกคะน้า
การปลูกตะไคร้ /
การปลูกตะไคร้
การปลูกผักกาดขาว /
การปลูกผักกาดขาว
การปลูกผักกาดหอม /
การปลูกผักกาดหอม
การปลูกผักกาดหัวไชเท้า /
การปลูกผักกาดหัวไชเท้า
การปลูกผักชี /
การปลูกผักชี
การปลูกผักบุ้งจีน /
การปลูกผักบุ้งจีน
การปลูกพริก /
การปลูกพริก
การปลูกฟักทอง /
การปลูกฟักทอง
การปลูกมะกรูด /
การปลูกมะกรูด
การปลูกมะนาว /
การปลูกมะนาว
การปลูกมะเขือม่วง /
การปลูกมะเขือม่วง
การปลูกมะเขือยักษ์ /
การปลูกมะเขือยักษ์
การปลูกมะเขือยาว /
การปลูกมะเขือยาว
การปลูกมะเขือเทศ /
การปลูกมะเขือเทศ
การปลูกมะเขือเปราะ /
การปลูกมะเขือเปราะ
การปลูกหอมต้น /
การปลูกหอมต้น
การปลูกหอมหัวใหญ่ /
การปลูกหอมหัวใหญ่
การปลูกหัวหอมแดง /
การปลูกหัวหอมแดง
การปลูกเห็ดนางฟ้า /
การปลูกเห็ดนางฟ้า
การปลูกเห็ดฟาง /
การปลูกเห็ดฟาง
การปลูกเห็ดหอม /
การปลูกเห็ดหอม
การปลูกแครอท /
การปลูกแครอท
การปลูกแตงกวา /
การปลูกแตงกวา


ส้ม
ส้ม
แครอท
แครอท
มะกรูด
มะกรูด
ฟักแม้ว
ฟักแม้ว
มะนาว
มะนาว
มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะ
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ
กระท้อน
กระท้อน
ผักกาดหอม
ผักกาดหอม
ต้นหอม
ต้นหอม
น้ำเต้า
น้ำเต้า
กุยช่าย
กุยช่าย
ผักกาดขาว
ผักกาดขาว
กระหล่ำดอก
กระหล่ำดอก
ถั่วแปบ
ถั่วแปบ
ผักชีลาว
ผักชีลาว
หอมแดง
หอมแดง
หอมหัวใหญ่
หอมหัวใหญ่
แตงกวา
แตงกวา
ตะไคร้
ตะไคร้

 

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ใหม่ / เพิ่มหัวข้อใหม่

เว็บบอร์ด กระดานสนทนา การเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ

สัมมนาฟรี! หลากหลายหัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรที่งาน SIMA ASEAN Thailand2017 (SIMA ASEAN Thailand 2017 )
เมื่อ 24 ส.ค. 2560 เวลา16:45
แจกปุ๋ยจร้า ฟรีๆๆๆ (น้องนิ ) จันทร์จิรา เชื้อกลับ
เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา21:12
ซื้อ-ขายพืชเกษตร (nu wonpen ) วรวิทย์
เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา18:17
อยากมีแฟน มาทักได้ เดียวให้เฟส (น้ำฝน ) ol,l7
เมื่อ 18 ก.ค. 2560 เวลา15:05
อยากมีแฟน มาทักได้ นะค่ะ (น้ำฝน ) เฮ้ยปุ็ สี่เซียน
เมื่อ 18 ก.ค. 2560 เวลา10:25
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017 (SIMA ASEAN Thailand 2017 )
เมื่อ 4 ก.ค. 2560 เวลา9:29
แจกเมล็ดมะละกอ พันธ์ฮอลแลนด์ ฟรี (majee ) KruJump
เมื่อ 3 ก.ค. 2560 เวลา13:49
เกมตอบคำถาม (..... ) ball
เมื่อ 31 พ.ค. 2560 เวลา13:11
จำหน่าย ดินปลูก ดินผสมใบก้ามปู การผสมดิน ดินปลูกผสมพิเศษ (tanapath )
เมื่อ 28 พ.ค. 2560 เวลา10:09
อยากทราบปุ๋ย ยาเคมีเกษตร ที่ใช้ในการปลูกผักชีหน่อยค่ะ (ครีม ) นายกล้วยป่า
เมื่อ 25 พ.ค. 2560 เวลา13:52
ปลูกดอกอัญชัน สร้างรายได้ทดแทนในช่วงนาปรัง (goorawig ) ชัชวา
เมื่อ 24 พ.ค. 2560 เวลา11:14
ขายที่ดิน13ไร่ 3งาน ไร่ละ 550000 ติดแม่น้ำ ติดภูเขา (คุณธมกร 096-5246494 ) Kung
เมื่อ 22 พ.ค. 2560 เวลา9:52
เรียนถามผู้รู้ครับ (สมจิต เชียงใหม่ )
เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา10:20
หาคนช่วย (พิศาล ) panpan
เมื่อ 5 พ.ค. 2560 เวลา15:23
มีที่ดิน อำเภอเมือง นครราชสีมา (เปิ้ล )
เมื่อ 19 เม.ย. 2560 เวลา23:17
ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ซีรี่ย์ฝรั่งUSA ซีรี่ย์HD ซีรี่ย์ใหม่2017 (https://series.miivoe.com )
เมื่อ 12 เม.ย. 2560 เวลา15:06
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี ดูหนังใหม่2017 (https://movie.miivoe.com )
เมื่อ 12 เม.ย. 2560 เวลา15:05
ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ซีรี่ย์ฝรั่ง ซีรี่ย์ใหม่2017 ซีรี่ย์USA (https://www.series-usa.com )
เมื่อ 9 มี.ค. 2560 เวลา13:07
พะยูง จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้พะยูงสายพันธุ์ดี (คุณไก่ )
เมื่อ 3 มี.ค. 2560 เวลา13:41
สัตว์อะไรอยู่ในบ้านครับ (อีวอก ) บอกทำไม
เมื่อ 28 ธ.ค. 2559 เวลา13:31
ดูหนังออนไลน์ ดูหนัง HD หนังใหม่2016 ดูหนังฟรี (abz ) ธันวาป่าอ้อย
เมื่อ 25 พ.ย. 2559 เวลา13:37
ที่ดินในเมืองขอนแก่นขายถูก งานละแสน 0836688376 (เตือนใจ ) อภิรักษ์
เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา10:52
เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ รวมหนังใหม่ (abz )
เมื่อ 7 ก.ย. 2559 เวลา14:02
มีที่ดินเปล่า1ไร่ ให้ทำเกษตรฟรี (นา ) ต้อม
เมื่อ 16 ส.ค. 2559 เวลา20:06
มีความสามารถด้านการเพาะปลูก อยากสร้างอาชีพ เชิญเลยค่ะ (ผึ้งหลวง ) Big / 061-7844784
เมื่อ 24 ก.ค. 2559 เวลา15:25
ที่ดินให้เช่าทำการเกษตร (เบียร์ ) Big / 061-7844784
เมื่อ 24 ก.ค. 2559 เวลา15:21
กำลังหาที่ทำเกษตรสัก3ไร่5ไร่ (สุรีย์ ) Big / 061-7844784
เมื่อ 24 ก.ค. 2559 เวลา15:20
ต้องการเช่าที่ครับ (อนุชา ) Big / 061-7844784
เมื่อ 24 ก.ค. 2559 เวลา15:17
ดูแลอย่างไรไม่ให้พริกชี้ฟ้าเน่า (นายบุญยืน )
เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 เวลา10:57
ทํามั้ยนํ้าฝนอยากมีแฟน (อัมพล ) ดา
เมื่อ 31 พ.ค. 2559 เวลา17:37

© 2017 การปลูกผัก เพาะปลูกพืช